[Ugirls尤果网]U396_嫩模美替私房浴缸里透视薄纱秀完美身材傲人豪乳极致诱惑写真[65P]_美替_尤果网

[Ugirls尤果网]U396_嫩模美替私房浴缸里透视薄纱秀完美身材傲人豪乳极致诱惑写真[65P]_美替_尤果网

性温化湿而甘能守中,不特腰脊痛可止,即阴下痒湿小便余沥何不可已。防风得之,乃克由阳明达表,大驱其风。

窃尝统览全经,凡言标本,皆判若两物,敢以经文一言蔽之曰不同。巽为木为风,易则明示之矣,风木自属厥阴。

麻黄桂枝附子,为走散风寒之剂,加以白术除湿,则为治风湿,治寒湿。乃大黄黄连泻心汤、附子泻心汤,名为泻心而加以大黄荡实,几令人疑,然而无庸疑也。

填补中兼能驱风者,以薯蓣为最,故君之。外台走马汤,下剂也。

内容:木瓜味酸气温而质津润,皮始青而终黄,肉先白而后赤,为肺胃肝脾血分之药。杏仁横扩不及麻黄之峻,而于风虚之证,却正相宜,又最宜于头面之风。

和胃非他,敛胃气使下降耳,岂芍药而有和胃之专长。然则本经此处邪气二字或指邪鬼气言之,未可知也。

Leave a Reply